Vyberte si lekce ušité na míru.

Bez dlouhých přejezdů a čekání.

Odkudkoliv a klidně i v pyžamu.


Výuka probíhá přes program ZOOM s použitím sdíleného Google dokumentu, který Vám bude sloužit jako "sešit" se zápisky z jednotlivých setkání i ke studiu mimo lekce.

Před začátkem spolupráce na Vás budu mít několik otázek, abychom zjistili, zda jsem pro Vás ta pravá lektorka, a také abych Vás lépe poznala - tyto otázky Vám pošlu ve formě dotazníku e-mailem.

Pokud se domluvíme na spolupráci, stanovíme si pevný den a čas na pravidelné lekce - typicky 1x týdně, možná je ale i častější frekvence. Tento termín pak na Vás budu mít rezervovaný po celou dobu naší spolupráce.

A proč učím online? Hlavní výhodu vidím v ohromné flexibilitě a úspoře času, který by člověk jinak strávil přejezdy, čekáním atd. Nemusíme být ze stejného města, připojit se můžete odkudkoliv, i když jste na služební cestě nebo dovolené, takže o výuku nepřicházíte. Díky tomu je pak spolupráce velmi efektivní a když se do toho opřete, velmi brzy uvidíte zlepšení. Za mě je online výuka naprostá paráda! 🙂

A pokud máte obavy z technické stránky věci - nebojte, společně to zvládneme! Provedu Vás procesem přípravy, aby nás žádné technické obtíže pak nerušily při samotné výuce.

 • Chuť se učit :). Nutný předpoklad úspěchu je Vaše aktivita i mimo lekce. 
 • Samozřejmě potřebujete také počítač nebo tablet. Stabilní připojení k internetu a najděte si klidné místo, kde Vás nikdo nebude rušit.
 • Nutná jsou sluchátka a webkamera – prosím určitě si je připravte, protože bez nich pak máme oba výrazně horší zvuk.
 • Velmi vhodný je také účet na Googlu – mít vlastní Gmail. 

Aby se nám spolu dobře spolupracovalo a nedošlo k případnému nedorozumění, přečtěte si, prosím, předem podmínky spolupráce. Objednáním výuky stvrzujete, že s nimi souhlasíte:

 • Platba za výuku probíhá jednorázově předem převodem na účet s předplacením balíčku 10 lekcí (pokud není dohodnuto jinak). Na každou platbu vystavuji elektronickou objednávku/fakturu, která Vám přijde e-mailem.
 • Předplacený balíček 10 lekcí má omezenou platnost od zakoupení po dobu 4 následujících měsíců. Pokud nedojde k vyčerpání předplacených hodin v tomto období, lekce propadají a student nemá nárok na náhradu ani na vrácení kurzovného.
 • Zrušení lekce ze strany studenta je možné pouze nejpozději 24 hod předem (platí pro individuální lekce i výuku ve dvojici). Pokud dojde k pozdějšímu zrušení, nebo žádné omluvě, lekce Vám propadá a nemáte nárok na náhradu. Takto pozdě zrušenou lekci si ale můžete nahradit nepřímou online výukou - tj. zaslala bych Vám lekci a materiály k domácí práci (typicky e-mailem). Platí pouze pro ten týden, ve kterém měla reálně proběhnout výuka.
 • Při včasném zrušení lekcí (tj. více než 24 hodin předem) se neposouvá platnost celého předplaceného balíčku, která je 4 měsíce od zakoupení.
 • V případě zrušení výuky ze strany lektorky dojde k posunutí trvání kurzu o další týden a lekce Vám bude takto nahrazena (pokud nebude domluveno jinak).
 • Předčasné ukončení kurzu a vracení kurzovného za neodučené lekce, nebo přesun částky kurzovného do jiného kurzu nejsou možné, proto si prosím dobře promyslete, než se do kurzu přihlásíte :-). V případně prokazatelně závažných důvodů situaci vyřešíme individuálně.
 • Protože chci, aby měla výuka co největší efekt, pracuji s motivovanými studenty. Z tohoto důvodu si vyhrazuji právo kdykoliv ukončit spolupráci se studentem, který má nižší docházku než 60%. Výuka bude v takovém případě ukončena s vrácením zbývající části kurzovného převodem na účet.