Mgr. Jana Kindlová, IČO: 05685338

Nabízím a poskytuji služby v oblasti výuky anglického jazyka a lektorské služby.


FIREMNÍ VÝUKA: 

Platba za poskytované služby probíhá každý měsíc na základě faktury, kterou vystavuji pod IČO: 05685338 k poslednímu dni v daném měsíci. Klient se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak) a to bezhotovostním převodem na účet: 2201055859 / 2010.

Klient může zrušit lekci nejdéle 24 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a klient nemá nárok na náhradu lekce.

Při zrušení výuky z mojí strany má klient nárok na náhradu lekce (která proběhne na základě společné domluvy v co nejbližším termínu).

Pokud se student nedostaví na výuku včas, ukončení lekce se neposouvá, ale končí ve stanovenou dobu.

Pokud probíhá výuka u studenta, účtuji si k lektornému cestovné ve výši 5 kč / km.

Zavazuji se řádně plnit svoje závazky ve smyslu pravidelných elektronických výstupů z jednotlivých lekcí, včasného začátku každé lekce a zadání/oprav domácích úkolů. V případě zájmu je možné udělat na konci školního roku testování pracovníků s krátkým zhodnocením.


VÝUKA PŘES SKYPE: 

Platba za poskytované služby probíhá předem a to předplacením min. 5 lekcí (v délce 60 min) bezhotovostním převodem na účet: 2201055859 / 2010.  Student se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na elektronické faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak).

Student může zrušit lekci nejdéle 24 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a student nemá nárok na náhradu lekce.

Při zrušení výuky z mojí strany má student nárok na náhradu lekce (která proběhne na základě společné domluvy).

Pokud se student nedostaví na výuku včas, ukončení lekce se neposouvá, ale končí ve stanovenou dobu.

Zavazuji se řádně plnit svoje závazky ve smyslu pravidelných elektronických výstupů z jednotlivých lekcí (dostupných online do dvou dnů po proběhlé lekci), včasného začátku každé lekce a zadání/oprav domácích úkolů.


VÝUKA PŘES TELEFON: 

Platba za poskytované služby probíhá předem předplacením balíčku 10 hovorů Vámi vybrané délky (20, 30 a 45 min) převodem na účet: 2201055859 / 2010.  Student se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na elektronické faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak).

Student může zrušit lekci nejdéle 24 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a student nemá nárok na náhradu lekce.

Při zrušení výuky z mojí strany má student nárok na náhradu lekce (která proběhne na základě společné domluvy v co nejbližším termínu).

Pokud není student dostupný na hovor včas (v čas předem domluvený), ukončení lekce se neposouvá, ale končí v původně stanovenou dobu.

Zavazuji se řádně plnit svou povinnost ve smyslu včasného začátku setkání a zaslání krátkého shrnutí (slovíčka) ve formě SMS ihned po skončení hovoru.