Mgr. Jana Kindlová, IČO: 05685338

Nabízím a poskytuji služby v oblasti výuky anglického jazyka. Nejsem plátce DPH.


ONLINE VÝUKA ANGLIČTINY: 

Platba za poskytované služby probíhá předem a to předplacením samostatné lekce nebo balíčku 10 lekcí (v délce 60 min) bezhotovostním převodem na účet: 2201055859 / 2010.  Student se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na elektronické faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak).

Předplacený balíček služeb má omezenou platnost – individuální lekci je nutno realizovat do 30 dnů od zakoupení, balíček 10 lekcí pak do 90 dnů od zakoupení. Po tomto datu výuka propadá bez možnosti náhrady (pokud nebylo předem domluveno jinak).

Student může zrušit individuální lekci nejpozději 24 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a student nemá nárok na náhradu lekce. Zrušení skupinové výuky (pro dva studenty) je také možné nejpozději 24 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a lekce propadá. Pokud se student / studenti nedostaví na výuku včas, ukončení lekce se neposouvá, ale končí ve stanovenou dobu.

Při zrušení výuky ze strany lektorky má student nárok na náhradu lekce (která proběhne na základě společné domluvy v co nejbližším termínu). Lektorka se zavazuje plnit řádně svoje povinnosti ve smyslu zápisků do společného sdíleného souboru na Google Disku, včasného začátku každé lekce a zadání / oprav domácích úkolů.


English Calls:

Platba za poskytované služby probíhá předem a to předplacením balíčku Ebglish Callů dle Vašeho výběru bezhotovostním převodem na účet: 2201055859 / 2010.  Student se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na elektronické faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak).

Předplacený balíček služeb má omezenou platnost. Po tomto datu výuka propadá bez možnosti náhrady (pokud nebylo předem domluveno jinak).

Student může zrušit English Call nejpozději 12 hodin předem telefonicky/zasláním SMS na moje telefonní číslo (+420 604 138 074). Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a student nemá nárok na náhradu lekce. Pokud není student dostupný na hovor včas (v čas předem domluvený), ukončení lekce se neposouvá, ale končí v původně stanovenou dobu.

Při zrušení výuky ze strany lektorky má student nárok na náhradu English Callu (který proběhne na základě společné domluvy v co nejbližším termínu). Lektorka se zavazuje plnit řádně svoje povinnosti ve smyslu zaslání nových důležitých slovíček do SMS ihned po ukončení hovoru a dodržení domluveného času.


JAZYKOVÝ KOUČINK: 

Platba za poskytované služby probíhá předem a to předplacením balíčku lekcí dle Vašeho výběru bezhotovostním převodem na účet: 2201055859 / 2010.  Student se zavazuje výuku uhradit do data splatnosti uvedené na elektronické faktuře (15 dní, pokud není předem domluveno jinak).

Předplacený balíček služeb má omezenou platnost – balíček na 4 týdny je nutno realizovat 2 měsíce od zakoupení, balíček na 8 týdnů má platnost 3 měsíce od zakoupení, balíček na 12 týdnů má platnost 4 měsíce od zakoupení. Po tomto datu výuka propadá bez možnosti náhrady (pokud nebylo předem domluveno jinak).

Student může zrušit týdenní výuku nejpozději 2 dny předem, tj. do pátku (24:00) předcházejícího týdne, a to buď telefonicky, zasláním SMS nebo e-mailem. Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za týdenní výuku a student nemá nárok na náhradu.

Při zrušení výuky ze strany lektorky má student nárok na náhradu (která proběhne na základě společné domluvy v co nejbližším termínu). Lektorka se zavazuje plnit řádně svoje povinnosti ve smyslu založení a vedení sdílené Google Classroom, pravidelnou přípravu relevantních materiálů a zadání / oprav domácích úkolů. Materiály na každý týden budou nahrány každou předcházející neděli odpoledne, student odevzdává vypracovanou práci také v neděli.


Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020. Objednáním služby jazykové výuky (e-mailem či přes kontaktní formulář) s nimi stvrzujete svůj souhlas.