Pojďte zažít kreativní a zážitkovou angličtinu a konečně se rozmluvit!

Nabízím skupinové kurzy ve velmi efektivním režimu – kombinace osobních lekcí a řízeného samostudia v Google Classroom

Čeká nás spousta zábavy i společné práce. Přidáte se k nám?


SKUPINA INTERMEDIATE (B1) je vhodná právě pro Vás, pokud:

 • zvládnete většinu situací, v nichž potřebujete mluvit a rozumět a které se vyskytují během běžného každodenního kontaktu, nebo cestování; dokážete napsat jednoduchý souvislý text
 • máte povědomí o přítomných i minulých časech, víte, že existuje předpřítomný čas 🙂
 • jste ochotní se týdně věnovat min. 30 min domácí přípravě. Principem tohoto kurzu je totiž kombinace řízeného samostudia (práce na doma v Google Classroom, kam bude mít přístup jen tato skupina) a osobních online setkání. Setkání budou navazovat na domácí přípravu, takže je potřebné se angličtině věnovat také samostatně. Jedná se o velice efektivní metodu výuky jazyka. Pokud si budete přát doma studovat intenzivněji, není to problém, budete mít vždy připravený také materiál navíc.
 • TERMÍN: 29.4. – 24.6. 2021 // 9 týdnů efektivní výuky // min. 4 studenti, max. 6
 • 9x 60 min online setkání na ZOOM + Google Classroom (min. 30 min řízené samostatné práce)
 • CENA 2.025 Kč

Skupinové kurzy probíhají pouze online formou. Termíny začátku i konce jsou vždy uvedeny u každého kurzu zvlášť.

Při výuce využívám metodu Flipped Learning (Flipped Classroom), což je přístup, který spojuje výhody tradičního vzdělávání (společná lekce s lektorem, kdy získám zpětnou vazbu v reálném čase) a samostatné přípravy (kdy získám flexibilitu a svobodu). Student nese odpovědnost za svoje učení, já jako lektorka jsem průvodkyně jazykem a vzdělávacím procesem. Z tohoto důvodu je nutné, abyste měli motivaci a neočekávali, že „Vás to někdo naučí“. Hlavní díl práce je na Vás!

Kurz trvá vždy 12 týdnů během kterých se 12x sejdeme na 60 min přes program ZOOM. Současně získáte přístup do Google Classroom, která bude přístupná pouze naší skupině. V této virtuální třídě každý týden najdete zadání práce (assignment), který je nutné projít do další lekce. Budeme na tom totiž pak stavět. Samotná lekce bude pak sloužit k procvičování, prohlubování Vašich znalostí a případným dotazům. V Google Classroom také najdete každý týden stručný souhrn proběhlé lekce + případné další materiály nebo studijní tipy. Díky tomu nebudete pozadu, pokud nebudete moct na online lekci dorazit. Do Google Classroom budete také nahrávat veškeré Vaše domácí práce, takže vše bude přehledně na jednom místě!

Na kurzech se neučíme z učebnic a mluvíme anglicky od samého začátku! Pracujeme s různorodými autentickými materiály – pracovní listy, kartičky, hry a obrázky, video a poslechy i interaktivní online aktivity. Připravte se na práci ve dvojicích, role-playing, storytelling a další kreativní činnosti. Připravte se na video a audio výzvy!

Učím už nějaký ten pátek a postupně jsem vysledovala, že nejefektivnější způsob učení se cizímu jazyku je kombinace lekcí s lektorem a s kvalitní domácí prací (samostudiem).

Být úplný samouk je ale poměrně těžké, protože si musíte sami vybírat studijní materiály. A těch je dneska tolik, že je komplikované se v nich vyznat. Natož vybrat ten pravý pro Vás. Snadno se stane, že začnete pracovat s něčím, co je pro Vás příliš snadné/těžké/nudné (doplňte si). A díky tomu Vám pak rychle klesne motivace, nemáte z učení radost, můžete si připadat, že Vám to nejde... A pak toho necháte. Což by byla veliká škoda!

Proto jsem se rozhodla, že budu svoje skupinové kurzy kombinovat s řízeným samostudiem přes Google Classroom.:

 • Délka kurzu je 12 týdnů a každý týden dostanou studenti materiály k domácí práci (min. 30 minut). Úkoly jsou pestré, aby v nich byl poslech/video, procvičilo se čtení, ale i mluvení (ano, jde to cvičit i sám doma!), případně si studenti dopředu nastudují novou gramatiku.
 • Osobní setkání přes ZOOM pak na domácí přípravu navazuje, takže je potřeba být v obraze, a doma se angličtině věnovat.
 • Ve skupině pak procvičujeme zejména komunikaci, mluvení ve dvojicích, interakci a další. Je to také prostor pro Vaše dotazy a nejasnosti.
 • Jedná se o velice efektivní způsob výuky, protože procvičíte a prakticky využijete to, co jste se naučili, a získáte okamžitou zpětnou vazbu.
 • Pokroky jsou díky tomu rychlé, což je velmi motivující. Nejen pro studenty, ale i pro mě jako lektorku.

 • Chuť se učit :). Nutný předpoklad úspěchu je Vaše aktivita i mimo lekce.
 • Samozřejmě potřebujete také počítač nebo tablet. Stabilní připojení k internetu a najděte si klidné místo, kde Vás nikdo nebude rušit.
 • Nutná jsou sluchátka a webkamera – prosím určitě si je připravte, protože bez nich pak máme všichni výrazně horší zvuk.
 • Nezbytný je také účet na Googlu – mít vlastní Gmail. Bez něj se bohužel nedostanete do Google Classroom.

Aby se nám spolu dobře spolupracovalo a nedošlo k případnému nedorozumění, přečtěte si, prosím, předem podmínky spolupráce. Objednáním výuky stvrzujete, že s nimi souhlasíte:

 • Platba probíhá předem jednorázově převodem na účet na základě vystavené elektronické objednávky/faktury, která Vám přijde e-mailem.
 • V případě, že se nebudete moci zúčastnit lekce, nemáte nárok na náhradu hodiny. Budete mít ale dostupný stručný souhrn lekce + materiály k domácí práci na sdíleném Google Classroom, takže nepřijdete o probranou látku.
 • V případě zrušení výuky ze strany lektorky dojde k posunutí trvání kurzu o další týden a lekce Vám bude takto nahrazena (pokud nebude domluveno jinak).
 • Kurz není možné v jeho průběhu přerušit ani převést do dalšího období. Pokud ukončíte svou účast na kurzu, nemáte nárok na vrácení kurzovného.